psychosociale kindergeneeskunde

Psychosociale kindergeneeskunde

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen kinderen en adolescenten naar Gerling health consultancy verwijzen. Dit kan als er sprake is van relevante leer-, gedrag en/of ontwikkelingsproblemen, waardoor vaak een belemmering ontstaat in het functioneren thuis, op school/werk en/of in de sociale context. Veelal betreft het belemmeringen op het gebied van cognitief functioneren, aandacht, concentratie, werkgeheugen, impulscontrole, emotieregulatie, stemmingswisselingen, (faal-)angst, onzekerheid e.a., maar het kunnen ook somatische klachten zijn of somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) zoals extreme moeheid, chronische hoofdpijn, buikpijn en algehele malaise; en vaak is het een combinatie van voorgaande klachten.

Een patiënt heeft een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente of zorgverzekeraar, welke moet voldoen aan diens eisen. Ik verzoek u, de volgende gegevens op de verwijsbrief vermelden:

 

Gerling Health Consultancy

T: 06 8320 8306
contact@gerlinghealthconsultancy.info

Lothar Gerling