psychosociale kindergeneeskunde

Welkom

Gerling health consultancy (GHC) is opgericht door Dr. Lothar Gerling met ingang van 01-03-2020. Aanleiding hiervoor was de veranderende zorgstructuur voor psycho-sociale kindergeneeskunde.

De jeugd GGZ (waaronder ook ADHD valt) is enige jaren geleden van de zorgverzekeraar overgeheveld naar de Gemeenten. Contracten met zorgverleners in Zeeland met de gezamenlijke Gemeenten in Zeeland, zijn recent gewijzigd. Een van de gevolgen is dat het ADRZ geen jeugd GGZ zorg meer zal verlenen na 1 september 2020. Via Gerling health consultancy blijf ik als voormalige ADRZ-kinderarts deze zorg via samenwerkingsverbanden met praktijk Jipp in Goes, stichting kinderplein in Goes en psychologenpraktijk Triade in Middelburg verlenen.

Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen kinderen en adolescenten naar Gerling health consultancy verwijzen. Dit kan als er sprake is van relevante psychosociale problematiek, waardoor vaak een belemmering ontstaat in het functioneren thuis, op school/werk en/of in de sociale context. 

Daarnaast is een tweede motivatie en aandachtsgebied van mij de leefstijlgeneeskunde. Een jonge discipline die langzamerhand meer tot haar recht komt. Waar het gaat om leefstijlgeneeskunde richt ik mij bij kinderen en jongeren op dit moment vooral op de volgende aspecten:

Net als de psychosociale kindergeneeskunde, heeft de leefstijlgeneeskunde baat bij een psychosomatische aanpak.

Een patiënt heeft een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorg door de gemeente of zorgverzekeraar, welke moet voldoen aan diens eisen. Dus ook bij verwijzingen ikv de leefstijlgeneeskunde, moet er sprake zijn van relevante onderliggende of begeleidende psychosociale gevolgen.     

Gerling Health Consultancy

T: 06 8320 8306
contact@gerlinghealthconsultancy.info

Lothar Gerling